Ohjelmistokehittäjän Työ

Ohjelmistoinsinöörit, jotka tunnetaan myös ohjelmistokehittäjinä, suunnittelevat tietokoneohjelmia, jotka vastaavat yritysten vaatimuksia. Ohjelmistokehittäjät testaavat ohjelmat, testaavat ja ylläpitävät niitä. Ohjelmistoinsinöörit tulee osata useampia ohjelmointikieliä, jotta he pystyvät soveltamaan osaamisiaan erilaisiin vaadittuihin projekteihin. Nämä kielet ovat C++, Perl, .Net, ja Java. Jos ohjelma ei toimi odotetulla tavalla tai jos testaajat pitävät sitä liian vaikeana käyttää, ohjelmistokehittäjät palaavat suunnitteluprosessiin korjaamaan ongelmat tai parantamaan ohjelmaa. Kun ohjelma on luovutettu asiakkaalle, kehittäjä voi suorittaa päivityksiä ja ylläpitoa. Kehittäjät toimivat yleensä läheisessä yhteistyössä tietokoneohjelmoijien kanssa. Joissakin yrityksissä kehittäjät kirjoittavat koodin itse sen sijaan, kun antavat ohjeita ohjelmoijille. Kehittäjiä, jotka valvovat ohjelmistoprojektia suunnitteluvaiheesta toteutuksen kautta, kutsutaan joskus tietotekniikkaprojektin johtajiksi. Nämä työntekijät valvovat hankkeen etenemistä sen varmistamiseksi, että se täyttää määräajat, standardit ja kustannustarpeet. IT-projektipäälliköt, jotka suunnittelevat ja ohjaavat organisaation IT-osastoa tai IT-käytänteitä, kuuluvat tietokone- ja tietojärjestelmäpäällikön profiiliin. Ohjelmiston kehittäjät tyypillisesti tekevät seuraavia asioita, hän analysoi käyttäjien tarpeet ja siten suunnittelee, testaa, ja kehittää sovelluksen, joka vastaa tarpeita. Ohjelmistonkehittäjä suosittele ohjelmistopäivityksiä asiakkaiden nykyisille ohjelmille ja järjestelmille ja tarkastaa, että jokainen sovelluksen tai järjestelmän pala toimii ja katsoo, miten osat toimivat yhdessä. Hän luo erilaisia malleja ja kaavioita (kuten vuokaaviot), jotka osoittavat ohjelmoijille sovelluksen ohjelmakoodia ja varmistaa, että ohjelma toimii normaalisti ohjelmiston ylläpidon ja testauksen kautta. Sen jälkeen ohjelmistonkehittäjä ottaa muistiin sovelluksen tai järjestelmän jokaisen osan tulevaisuuden huolto- ja päivitysohjeiksi. Järjestelmänkehittäjä tekee  yhteistyötä muiden tietokoneasiantuntijoiden kanssa optimaalisen ohjelmiston luomiseksi.

Ohjelmistokehittäjän Koulutus

 

Ohjelmistovalmistajilla on yleensä kandidaatin tutkinto, tyypillisesti tietojenkäsittelytiede, ohjelmistotekniikka tai siihen liittyvä kenttä. Tietojenkäsittelytieteen koulutusohjelmat ovat yleisimpiä, koska niillä on taipumus kattaa laajempi aihealue. Opiskelijoiden tulisi keskittyä rakennusohjelmistoihin liittyviin luokkiin, jotta he voivat paremmin valmistautua ammattiin. Monet opiskelijat saavat kokemusta ohjelmistokehityksestä suorittamalla harjoittelupaikan ohjelmistoyrityksessä yliopistossa. Joissakin tehtävissä työnantajat ottavat vastaan sellaisia hakijoita, joilla on maisterin tutkinto alaan liittyen. Vaikka kirjoituskoodi ei ole niiden ensisijainen tavoite, kehittäjillä on oltava vahva tausta tietokoneohjelmoinnissa. He saavat yleensä tämän kokemuksen koulussa. Kehittäjien on pidettävä itsensä ajan tasalla uusista työkaluista ja tietokoneen kielistä. Ohjelmistotuottajat tarvitsevat myös työpaikan ammattitaitoa eikä pelkästään ohjelmoinnin taitoja. Esimerkiksi pankissa työskentelevillä kehittäjillä pitäisi olla tietoa rahoituksesta, jotta he voivat ymmärtää pankin tietotekniikkatarpeet.

 

Ohjelmistokehittäjän Ammatin Pääalat

 

Sovellusohjelmistokehittäjät suunnittelevat tietokoneohjelmia, kuten tekstinkäsittelyohjelmia ja pelejä, kuluttajille. He voivat luoda mukautetun ohjelmiston tietyille asiakkaille tai kaupallisille ohjelmistoille, joita voidaan myydä suurelle yleisölle. Ohjelmistokehittäjät tuottavat monimutkaisia sovelluksia, johon liittyy erilaisten tietokantojen luominen yhtiöille. He myös luovat ohjelmia, joita ihmiset käyttävät Internetin kautta ja yrityksen intranetissä. Järjestelmäohjelmistojen kehittäjät luovat järjestelmiä, jotka ylläpitävät tietokoneiden jokapäiväisen toiminnan. Nämä voivat olla tietokoneille käyttöjärjestelmiä, joita yleisö ostaa tai järjestelmiä, jotka on rakennettu erityisesti organisaatiolle. Usein järjestelmien ohjelmistokehittäjät rakentavat järjestelmän käyttöliittymän, joka antaa käyttäjille mahdollisuuden olla vuorovaikutuksessa tietokoneen kanssa. Järjestelmäohjelmistokehittäjät luovat käyttöjärjestelmät, jotka hallitsevat nykyisin käytössä olevaa kulutuselektroniikkaa, mukaan lukien matkapuhelinten ja autojen käyttämät laitteet. Ohjelmiston insinöörit, joilla on riittävästi kokemusta alasta, voivat siirtyä valvonta tehtäviin, jossa heidän tehtävänä on johtaa muita ohjelmistosuunnitelijoita. Heidän on myös mahdollista siirtyä projektinhallintaan ja tarkastella hankkeiden kehittämistä. Toinen tie vie konsultointiin, ohjelmiston insinöörit voivat tarvittaessa ryhtyä IT-konsulteiksi. Konsultit ovat yleensäkin paremmin palkattuja. Konsultin työssä tarjoavat vaihtelua käyttöjärjestelmiä kehittämisen sijaan myös ihmiskontaktia sekä mahdollisuudet perustaa oman yrityksen. He voivat ryhtyä opettajiksi lisäkoulutuksilla esimerkiksi suorittamalla opettajantutkinto.

Ohjelmistokehittäjän Ammatin Pääalat

Viimeisimmät artikkelit

Christina Written by: