Mitä tietotekniikkainsinööri tekee työkseen?

Tietotekniikka on ala, joka on kehittynyt vauhdilla viime vuosikymmenet – ja joka jatkaa nopeaa kehitystään. Se on kaikkialla keskuudessamme ja ympärillämme: tekniikan sovelluksia käyttää ja tarvitsee lähes jokainen meistä, ja ala kuin ala. It-teknologia työllistää ihmisiä niin keksintöjen ja kehittämisen kuin valmistuksen, ylläpidon ja myynninkin piirissä.  Tietotekniikan insinööri (Computer Hardware Engineer) on yksi yleisimmistä tutkinnoista, joilla alalla työskennellään. Tietotekniikan insinöörin osaamiseen kuuluvia mahdollisia työnimikkeellä ja työtehtäviä on paljon. Sijoittumiseen vaikuttaa oma erikoistuminen tietotekniikan alueen sisällä, kiinnostuksen kohteet ja esimerkiksi asuinalue ja sinne sijoittuneet teollisuudenalat. Tietotekniikan insinöörit työskentelevät tyypillisimmin tuotekehitystehtävissä, järjestelmien ja laitteiden tuotannossa, sekä laitteiden myynnin, käyttöönoton ja ylläpidon parissa.  Suomelle tärkeillä vientiteollisuuden aloilla, esimerkiksi kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa työskentelee insinöörejä erilaisilla ammattinimikkeillä. Niitä voivat olla elektroniikkainsinööri, järjestelmäsuunnittelija tai projekti-insinööri. Biotekniikan alalla Suomi pyrkii erilaisten puhtaiden ratkaisujen johtavaksi mallimaaksi, ja myös tällä alueella tarvitaan tietoteknistä osaamista. Tietotekniikan insinöörin koulutus on Suomessa ammattikorkeakoulupohjainen. Harjoitteluineen koulutus kestää kolme ja puoli vuotta. Juuri harjoittelut tarjoavat mahdollisuuden erikoistumiseen alan sisällä. AMK-koulutusta tarjoavat useat ammattikorkeakoulut ympäri maan, muuntujassa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Vaasassa ja Oulussa. Tutkinnon ja kolmen vuoden työskentelyn jälkeen voi vielä jatko kouluttautua ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon muodossa, ja erikoistua esimerkiksi terveys- tai hyvinvointiteknologiaan. Korkeakoulumuotoista insinöörikoulutusta tarjoavat yliopistot, ja sieltä valmistuvien titteli on diplomi-insinööri.

Lähes kaikki alat tarvitsevat it-osaamista

Tuotekehitystehtävissä tietotekniikan insinöörin työ voi kohdistua mihin tahansa elämänalueeseen, jossa it-teknologiaa on käytössä: kuljetukseen ja liikenteeseen, tieteeseen ja tutkimukseen, energiantuotantoon ja rakentamiseen tai tuotannon erilaisiin prosesseihin. Opetus ja oppiminen on mullistunut uuden teknologioiden myötä, ja alalle kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja. Peli-ala työllistää Suomessa teknologian osaajia. Julkisuudessa puhutaan alan ”koodaripulasta”, mutta pelikehityksessä työskentelee erilaisia toimijoita käsikirjoittajista kaupallisiin asiantuntijoihin ja insinööreihin. Koulutuksen tuomaa titteliä tärkeämpänä pidetään kertynyttä osaamista, näkemyksellisyyttä ja intohimoa.

Hyvinvointiteknologiasta toivotaan pelastajaa tulevaisuudessa mahdollisesti häämöttävään sosiaali- ja terveysalan työvoimapulaan ja kestämättömään hoitosuhderakenteeseen. Tällä alalla työskennellään tälläkin hetkellä kiivaasti materiaalien kehityksen, sovellusten, oppivan tekoälyn ja robotiikan parissa. Näissä tuotekehitystehtävissä tietotekniikan insinöörien osaamisella on keskeinen rooli. Tuotekehitystehtävät tyypillisesti ovat tiimityötä, ja eri alojen insinöörien lisäksi tuotekehitystiimeissä työskentelee esimerkiksi suunnittelijoita, kehittäjiä, tutkijoita, alan sisällön asiantuntijoita ja tiiminvetäjiä. Tietotekniikan insinööri saattaa toimia itsekin tiiminvetäjänä tai esimiehenä. Tiimityö, samoin kuin asiakaspalvelu, jota tietotekniikan insinöörien työhön myös usein kuuluu, vaativat hyviä yhteistyötaitoja ja omien vuorovaikutustaitojen jatkuvaa kehittämistä. Teknisen tiedon ja sisällöllisen osaamisen lisäksi insinööriltä vaaditaan siis nykypäivänä myös sosiaalista osaamista. Ehkä tärkein ominaisuus on kuitenkin kyky pysyä mukana tekniikan ja teknologioiden kehityksessä. Ala kehittyy uskomatonta vauhtia, harva kuvittelee edes osaavansa ennustaa, mitä myydään – ja mitä tarvitaan – viiden, saati sitten kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta tärkeitä tekniikan ja teknologian sovellusalueita ovat ympäristö ja energiantuotanto, ravintotuotanto sekä terveydenhuolto.  Tietotekniikan insinöörin työympäristö vaihtelee työtehtävien, työtapojen ja tarpeiden perusteella. Työtä tehdään palveluja tarjoavan yrityksen tiloissa, tuotannon tiloissa tai asiakkaan tiloissa. Työtä tehdään harvoin ainakaan ainoastaan yksin, vaan siihen sisältyy ryhmätyöskentelyä, asiakastapaamisia ja erilaisia palavereja.

Lähes kaikki alat tarvitsevat it-osaamista

Työ voi olla joko päivä- tai vuorotyötä. Erityisesti kaupallisissa tehtävissä insinöörien työhön kuuluu paljon ylitöitä. Myös erilaisia vikoja ja häiriötilanteita selvitettäessä työtunnit ylittyvät usein. Vientiteollisuudessa työskentelevien työhön saattaa luonnollisesti kuulua paljon matkustamista. Tietotekniikka-insinöörien palkka vaihtelee tittelin, työtehtävien ja kokemuksen mukaan.

Viimeisimmät artikkelit

Christina Written by: