Miksi opiskella IT-alaa?

It tulee lyhenteestä tietotekniikka tai informaatioteknologia, joka tarkoittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tehtävää, tietojen muokkaamista, tallentamista ja hakua. Usein yrityksissä käytetään lyhennettä ICT, joka tulee englannista ja tarkoittaa Information and communication technology, suomen kielelle käännettynä, tämä tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikka. ICT on työelämässä useimmin käytetty termi.

Miksi opiskella IT-alaa?

It-ala on laaja ja antaa mahdollisuudet monenlaiseen osaamiseen. Perus ATK taidoista, erikoisempiin ammatteihin, kuten esimerkiksi koodaaja. Tieto- ja viestintätekniikka on puhtaasti palveluala. Tämän päivän yhteiskunta ei toimi ilman tietotekniikkaa. Tieto- ja viestintätekniikan palveluita ja tuotteita käytetään lähes kaikkialla, toimistoissa, virastoissa, tehtaissa, sairaaloissa, oppilaitoksissa, pankeissa, kaupoissa, liikennevälineissä, elokuvateattereissa jne. Valtio, järjestöt, yksityishenkilöt ja kunnat käyttävät tieto- ja viestintätekniikkaa erilaisissa palveluissaan. Myös opiskelu, on siirtynyt koko ajan enemmän verkkoon ja se myötä verkkokurssit ovat lisääntyneet. Etäopiskelu on myös yleistymässä kovaa vauhtia. Tietokonetta käytetään paljon opiskelussa ja sen välineenä. Tietotekniikkaa käytetään myös kotona, jossa yleensä on edes yksi tietokone. Tietotekniikan tutuimmat sivustot kotikäytössä lieneekin, verkkopankki, internetin sivustot, verkkokaupat, sähköposti sekä pelit. Suosittuja verkkosivustoja on uutis- ja sääpalvelut, hakukoneet, pelit ja verkkokaupat ja keskustelupalstat. Monet kodinkoneet sisältävät myös ohjelmia, joiden käyttöön tarvitaan perus tietotekniikkataitoja. Perus atk-taidoista on siis hyötyä myös kotona. Verkon sosiaalisten yhteydenpito kanavien hallitseminen, voi olla monissa työpaikoissa hyvinkin tarpeellista. Sekä se helpottaa omaa työntekoa ja tiedon hakua. Tietotekniikka on mahdollistanut sen, että yhä useammat palvelut tuotetaan nykyisin digitaalisesti tietoverkkojen kautta. Suomalainen erityisvahvuus on järjestelmät, joiden avulla eri toimialojen valmistamiin tuotteisiin saadaan ns. ohjelmisto älyä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi älypuhelimet, erilaiset koneet tuotannossa, kuten paperi- ja metsäkoneet, hissit ja nosturit. Muita vahvoja alueita on myös tietoturvaosaaminen sekä pelit.

It-ala mahdollistaa monipuolisen ja alati kehittyvän ammatin. Tekniikka kehittyy koko ajan, ja sen vuoksi tulevaisuudessa hyödynnetään koko ajan lisää tietotekniikkaa. Se ei siis ole tylsää eikä yksitoikkoista, vaan kehittää osaajaansa koko ajan. Tietotekniikka ja sen osaaminen on yleishyödyllinen ala ja tekniikan yleistyessä koko ajan hyvin tarpeellinen taito kaikessa mitä teemme. Tekniikan taidoilla on merkitystä työnsaannille ylipäätään, eli tietotekniikan tunteminen on moneen työpaikkaan pääsyn edellytys.

Työllistyminen alalla

Tieto- ja viestintätekniikka työllistää työntekijöitä ja toimihenkilöitä monilla eri toimialoilla. Erilaiset yritykset tarjoavat erilaisia palveluita, joihin tarvitaan erilaista osaamista. Toimialojen yritykset tarjoavat tietotekniikan käyttämiseen liittyviä palveluita ja konsultointia, tietokanta palveluita ja sisällön tuotantoa sekä tekevät ohjelmistoja. Myös ne yritykset, jotka eivät kuulu tuotantoon, kuten laitteiden asennukset, sekä korjaukset ja huoltoon erikoistuneet yritykset, työllistävät tekniikka osaajia. Eri ohjelmistot, asennukset, ohjelmointi, konsultointi ja asiakastuki on yleisimpiä alalla työskentelevien työkuvia. Alalla on tarjolla myös myynnin, hallinnon, markkinoinnin, sekä oston ja hankinnan tehtäviä. Erilaista suunnittelua ja ohjelmointia, sekä ohjelma kehitystä tarvitaan koko ajan ja yritykset myös muuntavat ja testaavat jo olemassa olevia tuotteita ja palveluita koko ajan tietotekniikan avulla, joten ammattilaisten tarve on suuri. Suurissa yrityksissä it-osaajien määrä, voi olla jopa satoja henkilöitä. Asiakastuesta alkanut ura voi edetä nopeasti, mikäli osaaminen riittää.

Työllistyminen alalla

Yritykset toimivat paljon myös kansainvälisillä markkinoilla. Ruotsi, USA ja Saksa ovat tärkeitä markkina-alueita, etenkin ohjelmistoliiketoiminnassa. Yritysmaailma ei tule enää toimeen ilman tietotekniikkaa. Ala kehittyy jatkuvasti ja uusia ammattinimikkeitä ja työtehtäviä tulee koko ajan lisää. Tämän vuoksi alaa pidetään hyvin työllistävänä. Etätyön mahdollisuus yleistyy alalla, sillä tietotekniikka mahdollistaa myös sen, ettei työntekijän tarvitse olla fyysisesti aina paikan päällä.

 

 

Viimeisimmät artikkelit

Christina Written by: