Java-Ohjelmointikielen Historia

Java on Sun Microsystemsin kehittämä tietoverkkoihin suunnattu olio-ohjelmointikieli, joka on C++:n pohjalta rakennettu lausekieli, jolle tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa puhdas olioperustaisuus, vahva tyypitys, C++:aa muistuttava syntaksi, automaattinen roskien keruu, viitesemantiikka, tulkittavuus ja web-ohjelmointituki.

Javan synnyn taustalla oli siis pienelektroniikan ohjelmistotarve. Sen tyydyttämiseksi james Gosling loi Sun Mocrosystemsin suojissa ensin ohjelmointikielen nimeltä Oak lähinnä sulautettuja järjestelmä silmällä pitäen. Ajatuksena oli, että perinteiset tietylle prosessorille käännettävät ohjelmointikielet aiheuttivat ongelmia, koska prosessoria vaihdettaessa niille tehdyt ohjelmat piti kääntää toistamiseen tähän uuteen alustaan. Muita Oak-kielen kehittämiseen sittemmin osallistuneita olivat Jonathan Payne, Ed Frank, Chris Warth ja Patrick Naughton. Internetin yleistyessä ryhdyttiinkin tätä samaa ajatusta – ohjelmistojen sulauttamista pienelektroniikkaan – soveltamaan Internetissä, ja vuonna 1994 Oak sai nimekseen Java. Kielen pohjalla olivat C ja C++, joista poistettiin kaikenlaista turhaa, kuten osoitinaritmetiikka ja moniperiytyvyys. Javasta päästettiin kehittää kevyt, käyttöjärjestelmästä riippumaton ohjelmointikieli. 5-tiimiä kutsuttiin myös Green Team -työryhmäksi, joka alkoi työskennellä helpommin ja tehokkaammin kannettavalla ja foorumilla riippumattomalla kielellä, joka voisi luoda koodin, joka voi toimia erilaisilla prosessoreilla erilaisissa ympäristöissä. Näin JAVA alkoi.

Se alkoi vuonna 1990, kun C & C ++ -ohjelmistolla turhautuneet Sun Microsystem -kehittäjät päättivät luoda oman objektipohjaisen ohjelmointikielensä, joka olisi helppo siirtää kaikkiin erilaisiin laitteisiin. 1990-luvun alussa verkkotekniikan voiman laajentaminen jokapäiväisen elämän toimintaan oli radikaali visio. Vuonna 1991 pieni ryhmä Sun-insinöörejä nimeltä “Green Team” uskoi, että tulevassa tietokoneessa on digitaalisten kuluttajalaitteiden ja tietokoneiden yhdistäminen. James Goslingin johdolla ryhmä työskenteli kellon ympäri ja loi ohjelmointikielen – Java. Green Project muutti nimensä Firstpersoniksi ja alkoi keskittyä TV-toimialaan ja kun Time Warner etsii vuorovaikutteisia digisovittimia, joukkue laittoi koko set-top box -alustan. TV-asiantuntijat huolestivat, että tämä aiheuttaisi liikaa hallintaa käyttäjien käsissä ja hanke ei mennyt eteenpäin.

Green Team esitteli uuden kielen vuorovaikutteisella kannettavalla kotiviihdeohjaimella, joka oli alunperin suunnattu digitaaliseen kaapelitelevisiotoimialaan. Valitettavasti konsepti oli liian pitkälle edistynyt joukkueelle tuolloin. Mutta se oli vain suunniteltu verkkoon. Vuonna 1995 joukkue ilmoitti, että Netscape Navigatorin Internet-selaimessa olisi Java-tekniikkaa. Alussa Sun Microsystems omisti Java, mutta myöhemmin se julkaistiin avoimeen lähdekoodiin; termi Java oli Sun Microsystemsin tavaramerkki. Sun julkaisi HotSpot-virtuaalikoneen ja kääntäjän lähdekoodin marraskuussa 2006 ja suurimman osan luokan kirjaston lähdekoodista toukokuussa 2007. Jotkut osat puuttuivat, koska ne olivat kolmansien osapuolten omistuksessa, eivät Sun Microsystemsissä. Julkaistut osat julkaistiin GNU General Public License -sivustolla, joka on ilmainen ohjelmistolisenssi.

Versiot

Java näki ensimmäisen julkisen käynnistämisen SunWorld-kokoustapahtumassa 23. toukokuuta 1995. Ensimmäinen Java Development Kit, JDK 1.0, paljastettiin tammikuussa 1996. 1990-luvun lopulla Internet- ja WWW-infrastruktuurista tuli suosittuja päivittäin, ja suurin osa verkkosovelluksesta käytti CGI: tä web-sovellusten kehittämiseen. Erilaisten viiveiden ja haittojen, kuten alustan riippumattomuuden, monisäikeisyyden ja rinnakkaisuuden vuoksi, CGI ei ollut riittävän tehokas web-sovelluksissa. Se edellytti ohjelmia, jotka voisivat toimia missä tahansa käyttöjärjestelmässä riippumatta laitteiston ja ohjelmiston kokoonpanosta. Se tarvitsi pieniä ja siirrettäviä ohjelmia, jotka voitaisiin turvallisesti kuljettaa verkon kautta. Tällaisia ​​vaatimuksia vastaava ohjelmointikieli oli Java.Monet kehittäjät havaitsivat pian, että arkkitehtuurin neutraali kieli, kuten Java, olisi paras ohjelmoidessa Internet-ohjelmia. Näin keskittyminen siirtyi kohti Javaa kulutuselektroniikasta World Wide Webiin. Vuodesta 2002 lähtien Java-yhteisöprosessi on vastannut alustan yleisestä kehityksestä, ja Java-määrityskyselyt määrittelevät alustan muutokset.Tänään Java ei ole tavallinen ohjelmointikieli. Se on tekniikka, joka on yksinkertainen, objektiivinen, hajautettu, kestävä, turvallinen, arkkitehtuuri neutraali, kannettava, monisäikeinen, tehokas ja dynaaminen.

Versiot

Viimeisimmät artikkelit

Christina Written by: