Kategoria: Ohjelmointi

helmikuu 24, 2019 / / Ohjelmointi

It tulee lyhenteestä tietotekniikka tai informaatioteknologia, joka tarkoittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tehtävää, tietojen muokkaamista, tallentamista ja hakua. Usein yrityksissä käytetään lyhennettä ICT, joka tulee englannista ja tarkoittaa Information and communication technology, suomen kielelle käännettynä, tämä tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikka. ICT on työelämässä useimmin käytetty termi.

syyskuu 29, 2018 / / Ohjelmointi

Ohjelmistokehys tunnetaan nimellä sovelluskehys, jolla muodostetaan ohjelmistotuotteen runkoa esimerkiksi tietokoneohjelmalle

syyskuu 14, 2018 / / Ohjelmointi
syyskuu 1, 2018 / / Ohjelmointi

Ohjelmointikielet ovat kieliä, joilla tietokoneelle annetaan ohjeita/käskyjä. Ohjelmointikielet ovat siis formaaleja kieliä, merkkijonojen joukkoja, joita tietokone pystyy ymmärtämään.

elokuu 20, 2018 / / Ohjelmointi
heinäkuu 18, 2018 / / Ohjelmointi

Java on Sun Microsystemsin kehittämä tietoverkkoihin suunnattu olio-ohjelmointikieli, joka on C++:n pohjalta rakennettu lausekieli, jolle tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa puhdas olioperustaisuus, vahva tyypitys, C++:aa muistuttava syntaksi, automaattinen roskien keruu, viitesemantiikka, tulkittavuus ja web-ohjelmointituki.

toukokuu 20, 2018 / / Ohjelmointi