info@edelphi.fi

Post Image

Ohjelmistotuotannon historia

korkealaatuisia ja tehokkaita ohjelmistoja (lue aiheesta lisää täältä). Ohjelmistoon taas sisältyy kokoelma tietokoneohjelmia, jotka toimivat yhteistyössä toistensa kanssa.

Lue lisää
Post Image

Maailman kymmenen suurinta ohjelmistoyritystä

Käyttäjät kaikkialla maailmassa etsivät uusinta ohjelmistoa, laitteistoa ja tekniikoita.

Lue lisää
Post Image

Maailman johtavat tietoteknologiayritykset

Uuden teknologian kehitys mullistaa maailmaa nopeasti, arvaamattomasti ja intensiivisesti.

Lue lisää
Post Image

Java-Ohjelmointikielen Historia

Java on Sun Microsystemsin kehittämä tietoverkkoihin suunnattu olio-ohjelmointikieli, joka on C++:n pohjalta rakennettu lausekieli, jolle tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa puhdas olioperustaisuus, vahva tyypitys, C++:aa muistuttava syntaksi, automaattinen roskien keruu, viitesemantiikka, tulkittavuus ja web-ohjelmointituki.

Lue lisää
Post Image

Henkilökohtainen Tietokoneen (PC:n) Historia

Henkilökohtainen tietokone on nyt hyvin yleinen laite monissa talouksissa. Se kehitettiin alkuperäisistä suurikokoisista tietokoneista, jotka voisivat täyttää koko talon.

Lue lisää
Post Image

Hardwaren ja softwaren ero

Hardware ja software. Monet ovat varmasti kuulleet puhuttavan näistä kahdesta.

Lue lisää
Post Image

C++ -ohjelmoinnin historia

C++ -ohjelmoinnin historia ulottuu vuoteen 1979. Kunnia C++:n ohjelmoinnista kuuluu tanskalaiselle professorille, Bjarne Stroustrupille.

Lue lisää
Post Image

Assembly-kieli

Assembly on matalan tason ohjelmointikieli, josta puhutaan myös symbolisena konekielenä.

Lue lisää
Post Image

Apple tietokoneen Historia

Perustajat Steve Jobs ja Steve Wozniak loivat Apple Computerin 1. huhtikuuta 1976 ja perustivat yrityksen 3

Lue lisää