info@edelphi.fi

Author Archives: Christina

Post Image

Miksi opiskella IT-alaa?

It tulee lyhenteestä tietotekniikka tai informaatioteknologia, joka tarkoittaa tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla tehtävää, tietojen muokkaamista, tallentamista ja hakua. Usein yrityksissä käytetään lyhennettä ICT, joka tulee englannista ja tarkoittaa Information and communication technology, suomen kielelle käännettynä, tämä tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikka. ICT on työelämässä useimmin käytetty termi.

Lue lisää
Post Image

Ohjelmistokehykset

Ohjelmistokehys tunnetaan nimellä sovelluskehys, jolla muodostetaan ohjelmistotuotteen runkoa esimerkiksi tietokoneohjelmalle

Lue lisää
Post Image

Ohjelmistokehittäjän Työ

Ohjelmistoinsinöörit, jotka tunnetaan myös ohjelmistokehittäjinä, suunnittelevat tietokoneohjelmia, jotka vastaavat yritysten vaatimuksia.

Lue lisää
Post Image

Ohjelmoinnin monet kielet

Ohjelmointikielet ovat kieliä, joilla tietokoneelle annetaan ohjeita/käskyjä. Ohjelmointikielet ovat siis formaaleja kieliä, merkkijonojen joukkoja, joita tietokone pystyy ymmärtämään.

Lue lisää
Post Image

Mitä tietotekniikkainsinööri tekee työkseen?

Tietotekniikka on ala, joka on kehittynyt vauhdilla viime vuosikymmenet – ja joka jatkaa nopeaa kehitystään.

Lue lisää
Post Image

Ohjelmistotuotannon historia

korkealaatuisia ja tehokkaita ohjelmistoja (lue aiheesta lisää täältä). Ohjelmistoon taas sisältyy kokoelma tietokoneohjelmia, jotka toimivat yhteistyössä toistensa kanssa.

Lue lisää
Post Image

Maailman kymmenen suurinta ohjelmistoyritystä

Käyttäjät kaikkialla maailmassa etsivät uusinta ohjelmistoa, laitteistoa ja tekniikoita.

Lue lisää
Post Image

Maailman johtavat tietoteknologiayritykset

Uuden teknologian kehitys mullistaa maailmaa nopeasti, arvaamattomasti ja intensiivisesti.

Lue lisää
Post Image

Java-Ohjelmointikielen Historia

Java on Sun Microsystemsin kehittämä tietoverkkoihin suunnattu olio-ohjelmointikieli, joka on C++:n pohjalta rakennettu lausekieli, jolle tyypillisiä piirteitä ovat muun muassa puhdas olioperustaisuus, vahva tyypitys, C++:aa muistuttava syntaksi, automaattinen roskien keruu, viitesemantiikka, tulkittavuus ja web-ohjelmointituki.

Lue lisää